Een school met visie, van binnen en van buiten

Een eigen visie op spelen en leren, op ontmoeten en welbevinden vormt de basis voor de ‘nieuwe’ speelplaats.

 
 

Een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaats is…
Ingebed in de (pedagogische) visie van de school.


De speelplaats draagt mee de visie en cultuur van de school uit. Daarin kunnen bijvoorbeeld volgende punten centraal staan: open voor ontmoeting, rijk aan variatie, aandacht voor duurzaamheid, stimulerend voor beweging en creatief spel, ruimte voor verandering en eigen inbreng van de leerlingen...

De speelplaats is vaak een 'visitekaartje' van de school, zichtbaar voor buitenstaanders. Geef je aandacht aan de speelplaats, dan draag je bij tot een positief imago van de school.

Een gedragen visie op de invulling van pauzes en op de betekenis en het gebruik van de buitenruimte is fundamenteel: binnen- en buitenruimten vormen samen de leeromgeving. De visie op speelplaatswerking wordt gedragen door directie en leerkrachtenteam, en er is aandacht voor kwaliteitsvolle speelplaatsbegeleiding (actief toezicht).

Tips:

  • Vorm een breedgedragen visie over de speelplaatswerking.
  • Weerhoudt de kans op vies worden op het schoolplein je ervan om voor een groene speelplaats te gaan? Uit onderzoek (in Nederland) blijkt dat bijna geen ouders het erg vinden als hun kind vuil thuis komt.
  • Kan een school die het ontplooien van ieders talenten hoog in het vaandel draagt, zich permitteren dat op de schoolspeelplaats alleen de goede voetballers aan hun trekken komen, en leerlingen met andere talenten doelloos aan de kant staan?
  • Met goed onderhoud toon je dat je zorg draagt voor de school, je geeft het goede voorbeeld en waarborgt de veiligheid. Herstel defecten zo snel mogelijk, en ga creatief om met dingen die stuk zijn: vervang een kapotte tegel eens door een kleurrijke mozaïek, een grasmatje of plantenbak, laat ze door scholieren beschilderen. Zo geef je kleur aan de ruimte en betrek je scholieren bij hun ruimte.
  • Laat het opruimen van een speelplaats niet enkel over aan het onderhoudspersoneel. Voorzie beurtrollen voor klassen om onder leiding van leerkrachten en/of onderhoudspersoneel de speelplaats na een pauze weer netjes te maken. Dit kan bijvoorbeeld op een speelse manier via een ludiek wedstrijdje met ‘punten’ per afvalsoort.


Laat je inspireren:

  • Wil je toetsen in hoeverre jouw (secundaire) school het verschil maakt op de speelplaats? Gebruik dan de beknopte vragenreeks achteraan de brochure ‘Maak het verschil op de speelplaats’, een publicatie van Kruispunt Migratie-Integratie. Hoe kwaliteitsvol zijn de pauzes? Wat doet je school al, en wat kan je nog meer doen?
  • De Hendrik Conscience school in Schaarbeek koppelt de buitenruimte en alle activiteiten die er door gaan aan een duidelijke speelplaatsvisie.


Meer boeiende argumenten, nuttige tips en onze bronnen vind je hier ›
De complete 'Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen' lees je hier ›