Elke dag natuurlijk

Lekker buiten, om tot rust te komen, om zich verbonden te voelen met de natuur, en om kennis te maken met de biodiversiteit.

 
 

Een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaats is…
Een kans op dagelijks contact met de natuur


Spelen en leren in contact met de natuur helpt leerlingen opgroeien tot flexibele, veerkrachtige volwassenen, creatief in denken en handelen. Dagelijks contact van leerlingen met de natuur blijkt ook een doorslaggevende factor te zijn voor het natuurbewustzijn in het volwassen leven. Ze ontwikkelen er spelenderwijs allerlei inzichten en vaardigheden die passen bij een meer duurzame samenleving. In een groene buitenruimte zijn sommige gedrags- en leerproblemen makkelijker aan te pakken dan in de klas.
Planten en dieren op school dragen bij tot de biodiversiteit en bieden een educatieve meerwaarde. het bevorderen van kennis en natuurbewustzijn bij leerlingen.

Tips:

  • Kies voor inheemse plantensoorten die goed aangepast zijn aan de standplaats.
  • Heuvels eroderen door veelvuldig spelen: beplant hier en daar een helling of zaai in met een bloemenmengsel om erosie tegen te gaan. Zet er om de zones te beschermen en groen te houden enkele paaltjes om met een touw.
  • Bescherm nieuw aangeplante bomen en struiken met stevige palen en planten om hen groeikansen te bieden.
  • Doe voor een uitgebreide vernieuwing of nieuwe schoolspeelplaats beroep op een specialist. Niet elke (tuin)architect bezit ook competenties in de domeinen van onderhoudsvriendelijke, natuurlijke en inheemse beplanting in combinatie met pedagogische inzichten en zicht op de noden van een school.


Laat je inspireren:

  • MOS geeft je tips voor de plantenkeuze: kies voornamelijk inheemse plantensoorten die geschikt zijn voor de lokale omstandigheden (bodemsoort, nat/droog, intens of minder bespeeld, ...). 
  • In Antwerpen maakte de Steinerschool - bij gebrek aan buitenruimte - twee dakspeelplaatsen, met grote plantenbakken. (EcoScholen Antwerpen)
  • BUSO-school Sint-Jozef in Antwerpen voert in 2015 haar Pimp-je-Speelplaats-project uit, waarin dieren een belangrijke plaats innemen. Dit gaat van kippen, insecten pauwstaartjes tot dwerggeitjes.
  • Kinderen van de basisschool Hertog Karel in Wilsele-Putkapel krijgen de kans om dagelijks ervaringen op te doen in de Heemtuin Hertog Karel: boomklimmen, waterleven bekijken in de poel, vlinders en andere insecten bestuderen in de bloemenweide, fruit zien rijpen in de boomgaard, ...
    users.skynet.be/heemtuinhertogkarel


Meer boeiende argumenten, nuttige tips en onze bronnen vind je hier ›
De complete 'Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen' lees je hier ›