Over Pimp je speelplaats

Het project 'Pimp je Speelplaats' is een samenwerking tussen MOS, ANB en GoodPlanet. Doel is om schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker te maken. Met een brede communicatie, een 'netwerk' en via sociale media zwengelen we het debat en het enthousiasme rond dit thema aan.  Met Pimp je speelplaats maken scholen niet enkel kans op financiële steun, maar ook op begeleiding bij het concretiseren van hun project.

 
 

Speelplaatsen van Nederlandstalige scholen zijn vaak grijs, saai, verhard en zelden open voor gebruik door de buurt. In onze buurlanden maken groene speelplaatsen al jarenlang opgang. Avontuurlijke en natuurrijke speelplaatsen bieden tal van positieve effecten: gevarieerde speelkansen om te bewegen én rustig bezig te zijn, dagelijks contact van kinderen met de natuur, een positief buurtgevoel en minder negatief gedrag zoals pesten, …

Scholen kennen een nijpend tekort aan klaslokalen, die nu snel worden bijgebouwd. Helaas is er daarbij te weinig aandacht voor de nodige bijhorende buitenspeelruimte. Om het in beeldtaal uit te drukken: ‘het huis wordt steeds groter en drukker maar de tuin steeds kleiner’.

Bij schooldirecties, leerkrachten en oudercomités leeft enthousiasme voor de vergroening van hun schoolspeelplaats, dat bewijst de eerste editie van Pimp je speelplaats waar meer dan 500 scholen een project voor indienden!

Met Pimp je speelplaats zetten we in op verschillende noden. We begeleiden Nederlandstalige scholen bij het concreet maken van hun ideeën rond de speelplaats. We bieden middelen aan voor terreinrealisaties en zetten in op de bekendmaking en communicatie van ‘de toekomstvisie’ van schoolspeelplaatsen. Zo groeit een nieuwe standaard voor speelplaatsen en maken we komaf met de vaak saaie, grijze en betonnen speelplaatsen.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argus, Cera en KBC startten samen met Klasse in het schooljaar van 2014 - 2015 met Pimp je speelplaats. In dit eerste jaar werd er behalve de steun aan laureaten, ook een toekomstvisie uitgeschreven.Vanaf 2016 versterkten GoodPlanet en de Vlaamse overheid het project. In september 2017 kiest Cera ervoor zich specifiek in te zetten voor scholen die minder op een netwerk kunnen rekenen bij de herinrichting van hun speelplaats. Met het project 'Cera speelt op groen' slaan Cera en GoodPlanet de handen in elkaar om scholen die voor grote dagelijkse uitdagingen staan, ook de kans te geven om van hun speelplaats een uitdagende, leuke en groene oase te maken. Vanaf 2018 neemt MOS dan ook de coördinatie van het project Pimp je speelplaats over.