(Speel)plaats voor kunst, creativiteit en techniek

De speelplaats is de uitgelezen plek én tentoonstellingsruimte voor speel- en leerervaringen met muziek, techniek, constructie, beeldende kunst e.d.

 
 

Een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaats is…
Een prikkelende plek voor kunst, creativiteit en techniek.


Een kwaliteitsvolle speelplaats biedt kansen voor speel- en leerervaringen met muziek, techniek, constructie, beeldende kunsten enz. Dit zowel tijdens vrij spel als tijdens de lessen. Een gevarieerd en groen terrein prikkelt de creativiteit en het oplossingsgericht denken bij leerlingen. Ook het aanbieden van extra / wisselend / los materiaal zet aan tot creatief spel en fantasie.

Een schoolspeelplaats kan naast een ruimte voor ontspanning ook een openlucht tentoonstellingsruimte zijn, waar kunstwerken van leerlingen een plek krijgen, waar poëzie tot zijn recht komt, waar - eventueel onder begeleiding van een kunstenaar - ook een creatief project tot stand kan komen zoals bijvoorbeeld een muurschildering, mozaïek of land-art.

Tips:

 • Voorzie voldoende natuurlijke materialen en een diversiteit aan plantensoorten. Kleuren, vormen en maten zijn niet te onderschatten om de creativiteit en inventiviteit van kinderen te prikkelen.
 • Doorbreek eenzijdig speelgedrag en de verveling op de klassieke speelplaats, ga voor een gevarieerde speelplaats. Het speelgedrag van kinderen is er meer fantasierijk, exploratief en constructief.
 • Geef kinderen de kans om spontaan en vrij aan de slag te gaan met losse materialen, de zwaartekracht te ervaren, de kracht van hefbomen of de sterkte van driehoeksverbanden te ontdekken bij het bouwen van een kamp, de loop van water te observeren en hoe je met dammetjes een 'riviertje' kan omleggen. Laat ze ondervinden hoeveel water in een emmertje kan en hoeveel in een fles, hoe een schroef in een plank gaat en er weer uit, enz. In vrij spel ontkiemen wetenschappers, technici en fysici in spe.
 • Geef aandacht aan STEM! Stem staat voor Science-Technology-Engineering-Mathematics. De complexe maatschappij van vandaag heeft grote nood aan mensen met STEM-profielen. De Vlaamse regering stippelt een actieplan uit tot 2020, met onder meer aandacht voor STEM-studierichtingen in het onderwijs en STEM-academie. Natuurgerelateerde activiteiten maken hier een wezenlijk deel van uit.
 • Plaats een bespeelbaar kunstobject: om bijvoorbeeld op te klimmen, af te glijden of in fantasiespel te gebruiken.
 • Vind een kunstenaar die samen met de kinderen aan de slag gaat, en geef de zelfgemaakte objecten een plek op de speelplaats.
 • Een theater of een podium daagt de performer in kinderen uit en biedt de gedroomde plek voor dans, kunstjes maken of zelfs zingen of muziek maken. Kinderen vinden het fijn als deze plekken niet helemaal centraal zijn gesitueerd, maar toch ook wat geborgenheid bieden en niet voor de hele school in de kijker staan.
 • Gedichten komen prachtig tot hun recht in een natuurlijke buitenomgeving.


Laat je inspireren:

 • Natuurlijke speelruimten met losse natuurmaterialen bieden uitstekende kansen voor 'scharrelkunst' en 'land-art' met kinderen.
 • Met mozaïek zijn ontzettend leuke dingen te doen op een schoolspeelplaats. Met kleurige mozaïeken worden gemetselde structuren zoals zitbanken, paaltjes, muurtjes rondom een zandbak enz. prachtige eyecatchers. Laat je begeleiden door iemand die hier ervaring mee heeft. Inspirerende (voor)beelden zijn te vinden in het ideeënkoffertje op de websites van Springzaad België en Springzaad Nederland. Doe er ook andere 'kunstzinnige' ideeën op.
 • MOS-school het Atheneum MXM in Merksem werkt met een wetenschapstuin en een Romeinse tuin. De leerlingen maakten in 2014 ook zelf een kippenhok. De school werkte hiervoor samen met MOS en met het Ecohuis Antwerpen (EcoSchool).


Meer boeiende argumenten, nuttige tips en onze bronnen vind je hier ›
De complete 'Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen' lees je hier ›