Projectaanvraag

Dien voor 19 februari 2019  een project in voor een subsidie voor de groenaanleg van de speelplaats.
De stappen hieronder helpen je bij het vormen van een speelplaatsproject en de voorbereiding van de aanvraag.

  1. Zorg voor een akkoord over de (her)inrichting van de inrichtende macht (bvb. de gemeente). Dit is van groot belang voor een succesvolle aanvraag.
  2. Richt een speelplaatswerkgroep op met bijvoorbeeld (groot)ouders, leerlingen (zeker bij SO), buitenschoolse opvang, burtbewoners en andere creatievelingen. Lees de projectinfo grondig door. Bekijk de budgetaire randvoorwaarden en het verwachte engagement.
  3. Zet het pedagogisch team rond de tafel en werk een speelplaatsvisie uit. Hoe kan elke leerling er tot zijn recht komen? Dit werkmiddel zet je op weg:
    Speelplaatsvisie vormen BO
    Speelplaatsvisie vormen SO
  4. Vertaal de visie in een plan van aanpak: hoe de visie omzetten in de praktijk? Welke inrichtingen en afspraken zijn daarvoor nodig?
  5. Bereid je projectaanvraag voor. Doe dit eerst in dit word document en sla dit zelf op (je krijgt geen kopie van je aanvraagfomulier). Hier vind je een pdf als je liever met de hand invult. Je kan je antwoorden in het online fomulier niet tijdelijk opslaan.
  6. Vul het online inschrijfformulier ten laatste op 18 februari 2019 in.