Speelplaatsvisie vormen

Alvorens de speelplaats (drastisch) te veranderen is het goed om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen...

Vorm met het team een visie over de speelplaats die aansluit bij het pedagogisch project van de school. Je MOS-begeleider kan jullie hierbij ondersteunen.

Het visie-document dient als basis voor een plan van aanpak voor de speelplaats en voor de communicatie errond.

Bij het vormen van de visie zet je het welzijn van het kind/ de jongere centraal:
Dit werkmiddel zet je op weg:
Basisonderwijs
Secundair onderwijs